ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ประเมินโครงการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเมินโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานและการสื่อสารของนักศึกษา

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
สารสนเทศด้านการวิจัย


 

 

ประกาศสนับสนุนการดำเนินการวิจัย

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 2 ปี 2560

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ รอบที่ 1 ปี 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ประจำ รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560

-> ประกาศสนับสนุนการนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ ปี 2559

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเดินทางไปนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ

ปี 2558

----------------------------------------------------------------------------------------


 

 
โครงการสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

------ โครงการสนับสนุนการดำเนินการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ------

 

Login Formหัวหน้ากลุ่มงาน

kamonwan.jpg

ประมวลภาพกิจกรรม

  • IMG_7173.JPG
  • IMG_7174.JPG
  • IMG_7175.JPG
  • IMG_7181.JPG
  • IMG_7183.JPG
  • IMG_7185.JPG
  • IMG_7186.JPG

จำนวนคนที่ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์